Sensibiliseren over menstruele gezondheid en menstruatiezekerheid

 

Doorbreken van het taboe rond de menstruatie bij jongeren

observatie

De menarche is het moment waarop een menstruerende persoon voor het eerst menstrueert. Uit ervaring uit het veld blijkt dat jonge menstruerende personen vaak over te weinig informatie beschikken als ze hun menarche meemaken. In sommige gevallen beschikken ze zelfs over geen informatie over deze cruciale fase in hun leven.

Het gebrek aan informatie en de schaamte om over de menstruatie te praten, versterken het taboe rond de menstruatie. Dit leidt tot genderdiscriminatie. De situatie is problematisch als zij leidt tot een gebrek aan zelfvertrouwen, schooluitval en/of uitsluiting uit het sociale leven.

Regels van 3 ontstond uit verschillende onderzoeken, verschillende ontmoetingen en uit samenwerking met professionals, verenigingen, scholen en jeugdcentra. Ook kwam dit educatieve programma tot stand door enkele proefprojecten met jongeren uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

beschrijving

Regels van 3 is een educatief programma voor jongeren vanaf 10 jaar in een schoolse of buitenschoolse omgeving. Het programma wil jongeren bewust maken van menstruele gezondheid, menstruatiezekerheid et menstruatiearmoede en  om zo het taboe rond de menstruatie te doorbreken.

Regels van 3 richt zich niet enkel aan scholen maar ook aan buitenschoolse plaatsen zoals jeugdhuizen, jeugdbewegingen, sportclubs, etc. Het programma is flexibel en de sessies worden aangepast aan de voorziene infrastructuur.

Regels van 3 ontstond uit verschillende proefprojecten en maakt gebruik van verschillende pedagogische instrumenten die worden aangepast aan verschillende leeftijdsgroepen.

methodologie

Regels van 3 bestaat uit een combinatie van interactieve modules: educatief, situationeel, ludiek en creatief. De educatieve module is verplicht.

Optie 1: Educatief (50 minuten)

Optie 2: Educatief + 1 module (1h40)

Optie 3: Educatief + 2 modules (2h30)

Op het einde van elke sensibiliseringssessie worden de jongeren gratis menstruatieproducten aangeboden.

modules

educatieve module

Na een korte presentatie over BruZelle, vertelt deze module over de de regels, de menstruatiecyclus, menstruele gezondheid en menstruele hygiëne.

De module maakt gebruik van op maat gemaakte leermiddelen die deze onderwerpen op een eenvoudige en behapbare manier voorstellen. Daarna kunnen de jongeren vragen stellen over het onderwerp.

situationele module

De jongeren krijgen enkele audiovisuele fragmenten over menstruatiezekerheid en menstruatiearmoede en het taboe rond de menstruatie voorgeschoteld.

De jongeren worden aangemoedigd om hierop te reageren.

Vervolgens wordt hen in een groepsdiscussie gevraagd of zij ooit soortgelijke situaties hebben meegemaakt.

ludieke module

Het doel van de spellen is om de jongeren in een participatieve en interactieve mindset te brengen.

Door middel van rollenspellen, kaartspellen, bordspellen en quizzen leren de jongeren kritisch na te denken over de menstruatie.

Op die manier zijn ze actief bezig met het doorbreken van mythen en taboes rond de menstruatie.

creatieve module

In deze module uiten de jongeren zich creatief over de menstruatie en hun gevoel tijdens deze periode door tekeningen, collages, teksten of dialogen. Het doel is om hen door deze creatieve expressie in staat te stellen om van de menstruatie en de menstruatiecyclus een positieve ervaring te maken.

Als de jongeren toestemming geven, mogen hun creaties deel uitmaken van de jaarlijkse tentoonstelling ter ere van Wereld Menstruatiedag.

contact

Als u meer informatie wenst of een afspraak wilt vastleggen voor Regels van 3, twijfel dan niet om ons te contacteren.

Email : regelsvan3@bruzelle.be

Telefoonnummer : Julie Leboutte : +32 469 15 00 02