Doorbreek de taboes. Verander de regels!

BruZelle is een vereniging die actief strijdt tegen menstruatiearmoede en het taboe rond de menstruatie in België sinds 2016

ONZE MISSIES

Sensibilisatie
en
educatie

Advies
en
expertise

Menstruatiearmoede

Menstruatiearmoede is de beperkte, of onbestaande, toegang tot menstruatieproducten voor menstruerende personen in een moeilijke leefsituatie. Bijgevolg is menstruatiearmoede de noodzaak om een keuze te maken tussen de aankoop van basisbenodigdheden of (gedeeltelijk) af te zien van de aankoop van menstruatieproducten. Dit door een gebrek aan financiële middelen.

Een gebrek aan kennis over de menstruatie is ook een vorm van menstruatiearmoede. Het ontbreken van propere, aangepaste en veilige sanitaire voorzieningen om van product te veranderen behoort ook tot menstruatiearmoede.

Goutte sacrée (3958x4167)

Laten we samen actie ondernemen...

Blijf in contact...

BruZelle in cijfers

0
Menstruatieproducten
0
Zakjes
0
Inzamelpunten