Advies en expertise

Als pionier in de strijd tegen menstruatiearmoede in België bouwde BruZelle ervaring en expertise uit in de verschillende domeinen die direct of indirect te maken hebben met menstruatiearmoede en de menstruatie in het algemeen.

Door de geografische spreiding binnen België kent BruZelle de realiteit op het terrein in de verschillende gemeenschappen en regio’s van het land. Daardoor hebben we actielijnen vastgesteld om menstruatiearmoede doeltreffend te bestrijden en het taboe rond de menstruatie te doorbreken.  

BruZelle heeft sinds haar oprichting met vele partners en verschillende soorten publiek samengewerkt. Dit zowel op het gebied van distributie van menstruatieproducten als op het gebied van sensibilisatie rond menstruele gezondheid en menstruatiearmoede. Dankzij deze expertise heeft BruZelle advies- en ondersteuningsprogramma’s ontwikkeld voor zowel publieke als private actoren.

Deze programma’s zijn steeds afgestemd op de organisaties zelf, met aandacht voor hun specifieke behoeften en de doelgroepen waarmee zij werken.

Enkele voorbeelden van advies- en ondersteuningsprogramma’s:

  • BruZelle begeleidt OCMW’s en verenigingen op het terrein om maatschappelijk werkers te voorzien van correcte informatie en instrumenten om open en geschikt met begunstigen over de menstruatie en menstruatiearmoede te praten;
  • BruZelle werkt samen met schooldirecties en organiserende instanties om de beste oplossingen te vinden voor het aanbieden van menstruatieproducten in scholen. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke context van elke locatie. Dit aanbod wordt steeds versterkt door een aanvulling met het Regels van 3-programma.
  • BruZelle adviseert de personeelsafdeling van bedrijven om hun sanitaire voorzieningen en werkomgeving aan te passen om zo een menstruatievriendelijk-beleid uit te dragen. Zodat het personeel steeds op de meest waardige manier de menstruatie kan beleven.

Tot slot doen federale, regionale en lokale overheden regelmatig beroep op de expertise en ervaringen van BruZelle om de realiteit op het terrein in kaart te brengen. Zo willen ze de aandacht van besluitvormingsorganen op de problematiek vestigen, om hen te adviseren over menstruatiearmoede, menstruatiezekerheid en menstruele gezondheid.