Onze actie

BruZelle is een vereniging die actief strijdt tegen menstruatiearmoede en het taboe rond de menstruatie in België sinds 2016

Sinds haar oprichting signaleert BruZelle de problematiek rond menstruatiearmoede in België. Daarvoor werden verschillende pistes verkend. Enkele van deze pistes waren het verzamelen en verdelen van menstruatieproducten, de organisatie van participatieve workshops, de deelname aan debatten, conferenties, festivals, studies en interviews en de creatie van educatieve programma’s voor alle doelgroepen, alsook het aanspreken van overheden.

BruZelle focust vandaag op drie verschillende pistes.

Om enkele dingen duidelijk te maken…

Wat is menstruatiearmoede?

Menstruatiearmoede is de beperkte, of onbestaande, toegang tot menstruatieproducten voor menstruerende personen in een moeilijke leefsituatie.

Bijgevolg is menstruatiearmoede de noodzaak om een keuze te maken tussen de aankoop van basisbenodigdheden of (gedeeltelijk) af te zien van de aankoop van menstruatieproducten. Dit door een gebrek aan financiële middelen.

Een gebrek aan kennis over de menstruatie is ook een vorm van menstruatiearmoede.

Het ontbreken van propere, aangepaste en veilige sanitaire voorzieningen om van product te veranderen behoort ook tot menstruatiearmoede.

Kortom zorgen onvoldoende menstruatieproducten, een beperkte voorlichting over de menstruele gezondheid en slechte hygiënische omstandigheden voor het veranderen van het product, ervoor dat de menstruatie niet waardig beleefd kan worden.

Wat is menstruatiezekerheid?

Menstruatiezekerheid is de mogelijkheid voor elke menstruerende persoon, al dan niet in een precaire situatie, om over gratis menstruatieproducten te beschikken. Zo kunnen onvoorziene omstandigheden opgelost worden en kan de menstruatie in alle gemoedsrust beleefd worden.

Menstruatiezekerheid verlaagd de mentale last* van menstruerende personen en stelt hen in staat om de menstruatie met zekerheid te beleven, in welke situatie dan ook. Denk hierbij aan scholen, op het werk in culturele en in andere vrijetijdsvoorzieningen en in openbare toiletten.

*Mentale last is de subjectieve en onzichtbare belasting die je ervaart als je aan een aantal dingen tegelijk moet denken. Dit hangt af van individuele, contextuele en veranderlijke factoren. Mentale last wordt geassocieerd met het gevoel van “een vol hoofd” te hebben. Dit kan op termijn leiden tot mentale en fysieke vermoeidheid.

De menstruatie is nog steeds een taboe!

De menstruatie is een taboe* doordat menstruatiebloed historisch gezien als onrein beschouwd werd. Vandaag is dit nog steeds zo. De mythen rond de menstruatie, die hierdoor tot stand zijn gekomen, zitten nog steeds goed verankerd in onze huidige patriarchale samenleving. Deze mythen dragen veel negatieve opvatting over de menstruatie met zich mee die gevolgen hebben op hoe menstruerende personen hun lichaam percipiëren. De menstruatie is nog steeds een onderwerp waar niet over gesproken wordt.

Er heerst nog steeds een stiltecultuur rond de menstruatie. Deze stiltecultuur leidt tot een gebrek aan kennis over de menstruatie, de menstruatiecyclus en de pijn en ziekten die verband houden met de menstruatie. Stilaan verandert de mentaliteit, maar er is nog een lange weg te gaan om het taboe rond menstruatie te doorbreken en een einde te maken aan menstruatieschaamte.

* Een taboe is een onderwerp dat als gevaarlijk of verboden beschouwd wordt en waar niet open over gesproken mag worden vanwege sociale, religieuze of culturele redenen.