ik ben een bedrijf

Als bedrijf, organisatie of stichting kan je belangrijke rol spelen in de ontwikkeling naar een meer gendergelijke samenleving. De menstruatie en menstruatiearmoede is niet alleen een gezondheids- of armoedekwestie, maar ook een kwestie van genderongelijkheid, discriminatie, stigmatisering en taboe. 

Door betrokken te raken bij BruZelle, in welke vorm dan ook, laat je zien dat je een verschil wilt maken en een mentaliteitsverandering teweeg wilt brengen binnen jouw bedrijf en in onze samenleving.

Neem contact met ons op voor meer informatie: info@bruzelle.be

financiële schenker worden

Wil jouw bedrijf, organisatie of stichting betrokken worden bij de strijd tegen menstruatiearmoede? Willen jullie meehelpen bij de sensibilisatie en educatie van jongeren en bij de realisatie van een meer gelijke samenleving?

Via een duurzame en constructieve relatie met BruZelle uit jouw bedrijf zich met engagement voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Jouw engagement wordt ook benadrukt op de digitale platformen en tijdens evenementen die we organiseren of waaraan we deelnemen. Zo kan jouw engagement en imago overgebracht worden aan jouw klanten, leveranciers, publieke en private partners.

Je kan ervoor kiezen om je in te zetten voor de integrale werking van BruZelle of om je financiële steun enkel te laten gelden voor specifieke missies van BruZelle.

partner worden

Wil jouw bedrijf partner worden van BruZelle voor een evenement?

Kan je financiële of materiële steun verlenen aan een specifieke actie van BruZelle? Bijvoorbeeld een cultureel of sportief evenement dat we organiseren of waaraan we deelnemen, zoals de 20 km van Brussel.

BruZelle biedt je zichtbaarheid en geeft een positief beeld van jouw betrokkenheid bij ons tijdens de deelname aan de evenementen die je sponsort, alsook op haar website en sociale netwerken voor en tijdens het evenement.

een inzamelingactie organiseren

Je wenst financiële giften of menstruatieproducten in te zamelen binnen je bedrijf?

Het inzamelen van menstruatieproducten binnen het bedrijf is een uitstekende manier om het bewustzijn te vergroten en na te denken over menstruatie en de gevolgen ervan op het werk. Je kan eenmalig of permanent een collectebus plaatsen op een plaats die toegankelijk is voor jouw personeel en hen aanmoedigen om menstruatieproducten in te leveren.

Je kan ook kiezen voor een financiële oproep en de donaties zelf verzamelen of jouw personeel uitnodigen om rechtstreeks op de rekening van BruZelle te storten. In het laatste geval ontvangen je medewerkers aan het eind van het jaar een fiscaal attest waarmee ze van een belastingvermindering kunnen profiteren (bij een minimale donatie van 40€).

Met jouw toestemming zullen de resultaten van de inzamelingen ook bekend worden gemaakt op onze sociale media. Zo kan uw betrokkenheid en de positieve impact daarvan op BruZelle worden bekend gemaakt.